Chi tiết

MR401-G, Industrial 4G LTE Cellular Router, hãng Xentino (www.xentino.com) là một model cho tất cả các ứng dụng M2M, hỗ trợ MQTT, phù hợp cho các ứng dụng SCADA trong ngành điện: Kết nối Recloser…

#Xentino (http://www.xentino.com)

#MR401-G, Industrial 4G LTE Cellular Router, một model cho tất cả các ứng dụng M2M, hỗ trợ MQTT, phù hợp cho các ứng dụng SCADA trong ngành điện: Kết nối Recloser…

- 2xSIM, 1 x WAN, 3 x LAN, 2 x RS232, 1 x RS485, 2 x DI, 1 x DO, 1xGPS

 - Network Protocols: IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 dual stack, DHCP server and client, PPPoE, Static IP, SNTP, GPS sync time, DNS Proxy, Modbus, VRRP, OSPF, MQTT Broker, BGP.

 - Routing/Firewall: NAT, Virtual Server, DMZ, MAC Filter, URL Filter, IP Filter, VLAN, Static Routing and RIP 1/2

- VPN: OpenVPN, IPSec, GRE, PPTP, L2TP

- Others: DDNS, QoS, Virtual COM, UPnP

- Management: Web, CLI, SNMP, TR069, Telnet, SSH v2, HTTP/HTTPS, NMS (Network Management System)