Văn phòng công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ORITECH
Địa chỉ : Tòa nhà Microspace, 220 Trần Não, P. Bình An, Q2, Tp. HCM
Điện thoại : +84 28 22167487
Fax :
Email : info@oritech.vn
Website : www.oritech.vn 
Họ tên : (*)
Email : (*)
Công ty :
Địa chỉ : (*)
Điện thoại : (*)     Fax :
Liên hệ tới phòng :
Tiêu đề : (*)
Nội dung : (*)
Mã bảo vệ : (*)