Giám sát trạm điện outdoor

Các sản phẩm do ORITECH cung cấp trong giải pháp:

1- Switch công nghiệp, đáp ứng chuẩn IEC-61850-3 cho nghành điện

2- Thiết bị DCC controller hỗ trợ nhiều I/O, đáp ứng kết nối về điện kế để đo đếm thông tin điện, kết nối các sensor như: nhiệt, nước, nguồn...

3- Bộ nguồn chuẩn công nghiệp

4- Phần mềm giám sát

....

Khách hàng đang sử dụng: EVNHCMC...