Chi tiết

ORITECH PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MTX - FLEXITRON GROUP

Thứ năm, 30/04/2020, 14:13 GMT+7

MTX là thương hiệu của Flexitron Group, có trụ sở tại Tây Ban Nha (Spain).

MTX sản xuất các thiết bị và phần mềm cho mảng IoT, bao gồm: IoT Router, IoT Modem, IoT Gateway và IoT Platform, nền tảng cho mọi ứng dụng IoT. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất và thiết kế tại Tây Ban Nha, xuất xứ Tây Ban Nha.


Người viết : admin