Tin tức nổi bật

Navigateworx_Logo

ORITECH PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN NAVIGATEWORX

11:49 | 04/08/2021

Navigateworx là nhà sản xuất và cung cấp giải pháp phần cứng IoT/M2M công nghiệp, chuyên dụng www.navigateworx.com


 
WoMaster_LOGO

ORITECH PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN WOMASTER

15:55 | 02/11/2020

WoMaster là nhà sản xuất các thiết bị phần cứng và platform quản lý cho mảng tự động hóa công nghiệp: Industrial switch, celullar industrial router... www.womaster.eu


 
Logotipo_MTXM2M___Color_1000px

ORITECH PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN MTX - FLEXITRON GROUP

14:13 | 30/04/2020

MTX là thương hiệu của Flexitron Group, có trụ sở tại Tây Ban Nha (Spain)., sản xuất các thiết bị và phần mềm cho mảng IoT https://mtxm2m.com/en