Chi tiết

Oritech cung cấp cáp quang thuê bao FTTH cho Công ty Điện thoại Tây Thành Phố (WHTC)

Thứ sáu, 20/12/2013, 09:32 GMT+7

Tháng 12/2013, Công ty Điện thoại Tây Thành Phố (WHTC), là công ty thành viên của VNPT TP.HCM đã công bố Công ty Cổ phần Công nghệ Định Hướng (Oritech) là đơn vị trúng thầu cung cấp cáp quang thuê bao FTTH cho WHTC. Hợp đồng được ký kết với số lượng 1.000.000 mét cáp quang thuê bao. Oritech đã chọn loại sợi quang tiêu chuẩn mới nhất của Corning (USA) SMF-28 Ultra Fiber, bắt đầu được cung cấp chính thức trên thị trường thế giới từ tháng 3/2013 để sản xuất cáp. Phần cáp quang thuê bao do nhà sản xuất Shanghai Yurong (China) sản xuất.

Tháng 12/2013, Công ty Điện thoại Tây Thành Phố (WHTC), là công ty thành viên của VNPT TP.HCM đã công bố Công ty Cổ phần Công nghệ Định Hướng (Oritech) là đơn vị trúng thầu cung cấp cáp quang thuê bao FTTH cho WHTC. Hợp đồng được ký kết với số lượng 1.000.000 mét cáp quang thuê bao. Đặc biệt, hợp đồng này đánh dấu sự chuyển tiếp của VNPT TP.HCM trong việc chuyển tiêu chuẩn sợi quang cho cáp thuê bao FTTH từ chuẩn G.652D sang G.657A1, với các chỉ số tăng cường về hiệu suất suy hao và giảm thiểu bán kính uống cong tiêu chuẩn. Oritech đã chọn loại sợi quang tiêu chuẩn mới nhất của Corning (USA) là SMF-28 Ultra Fiber, bắt đầu được cung cấp chính thức trên thị trường thế giới từ tháng 3/2013 để sản xuất cáp. Phần cáp quang thuê bao do nhà sản xuất Shanghai Yurong (China) sản xuất.


Người viết : admin