Chi tiết

ORITECH Cung Cấp Splitter & Măng Xông Quang Cho Các Viễn Thông Tỉnh/Thành Phố Phía Nam (Từ Đà Nẵng Trở Vào) 2014

Thứ tư, 31/12/2014, 14:56 GMT+7

Từ tháng 7-12/2014, Công Cồ phần ORITECH đã tiến hàng bàn giao hàng hóa thuộc gói thầu tập trung của VNPT cho 30 Viễn thông tỉnh/thành phố phía nam (Từ Đã Nẵng trờ vào), phục vụ phát triển mạng GPON.

Từ tháng 7-12/2014, Công Cồ phần ORITECH đã tiến hàng bàn giao hàng hóa thuộc gói thầu tập trung của VNPT cho 30 Viễn thông tỉnh/thành phố phía nam (Từ Đã Nẵng trờ vào), phục vụ phát triển mạng GPON.

Gói thầu “Mua sắm cáp quang và phụ kiện” - Dự án “Mua sắm tập trung cáp quang và phụ kiện cho các viễn thông tỉnh/thành phố phía nam (từ đà nẵng trở vào) 2014”

Hàng hóa: Bộ chia quang, Măng xông quang.

Hãng sản xuất: Vissem – Korea.


Người viết : admin