Chi tiết

Oritech cung cấp Ethernet Switch 10G cho SPT

Thứ ba, 21/01/2014, 09:52 GMT+7

Tháng 1/2014, Công ty Cổ phần Công nghệ Định Hướng (Oritech) đã tiến hành bàn giao hệ thống Layer 3 10G  Ethernet Switch cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), là nhà cung cấp  dịch vụ bưu chính, viễn thông và CNTT. SPT đã lựa chọn dòng Terabit Routing Switch S9303 của Huawei hoạt động như một node mạng lớp Aggregation trong mạng Metropolitan Area Network (MAN) để phục vụ kết nối vòng ring, gom lưu lượng từ các thiết bị lớp access để chuyển tiếp đến switch core. 

Tháng 1/2014, Công ty Cổ phần Công nghệ Định Hướng (Oritech) đã tiến hành bàn giao hệ thống Layer 3 10G  Ethernet Switch cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), là nhà cung cấp  dịch vụ bưu chính, viễn thông và CNTT. SPT đã lựa chọn dòng Terabit Routing Switch S9303 của Huawei hoạt động như một node mạng lớp Aggregation trong mạng Metropolitan Area Network (MAN) để phục vụ kết nối vòng ring, gom lưu lượng từ các thiết bị lớp access để chuyển tiếp đến switch core. Cấu hình lựa chọn cho SPT trong dự án này là giao tiếp 10 x Gbps cho đường lên, 1 x Gbps cho đường xuống, dung lượng chuyển mạch tương đương 720Gbps, cấu hình 1+1 đảm bảo dự phòng liên tục cho kết nối toàn hệ thống mạng Ethernet của SPT. 

Terabit Routing Switch S9303 Huawei

 

Mô hình ứng dụng của S9303 Series cho Metropolitan Area Network (MAN)

 


Người viết : admin